ASIX Home

Software pro Windows v Linuxu

  2008-02-20  


Jak provozovat software pro Windows v Linuxu?

Tento příspěvek reaguje na dotazy týkající se provozovaní našich programátorů a emulátorů v operačním systému Linux. Programy IDEA, UP i náš další software jsou určeny k provozování v operačním systému Windows.

Podpora produktů s připojením přes USB

Popis této podpory je k dispozici v příslušných manuápec k jednotlivým produktům.


Podpora produktů s připojením přes paralelní port

Je potřeba použít verzi WINE alespoň 20041019 (ve starších nefunguje korektně menubar). V konfiguračním souboru (~/.wine/config) je potřeba v sekci [ports] nastavit:

[ports]
"read" = "0x378,0x379"
"write" = "0x378,0x379"

Dále je možné (v případě, že zobrazené fonty jsou ošklivé nebo úplně nečitelné) přidat do sekce fonts aliasy na existující X-kové fonty (konkrétně např. následující - název X-kového fontu nahraďte tím, co máte na systému):

"Alias0" = "Fixedsys, -misc-fixed-medium-r-normal-*-12-*-*-*-c-*-iso8859-*"
"Alias1" = "Courier New, -misc-fixed-medium-r-normal-*-15-*-*-*-c-*-iso8859-*"

Kvůli přímému přístupu na porty je nutné WINE spouštět s rootovskými právy. Samotná instalace programu a jejich ovládání nemá už žádná další specifika. Jsou tu pouze následující dva problémy:

  • Port, na kterém je připojeno zařízení, je třeba zadat přímo jako adresu (tedy typicky 0x378).
  • Komunikace přes port je pomalá, protože WINE I/O instrukce emuluje.


Je třeba zdůraznit, že u našich produktů je software nedílnou součástí celého produktu, a proto neposkytujeme informace o komunikačním rozhraní a protokolech mezi hardwarovou a softwarovou části výrobku.© ASIX s.r.o., 1991-2010. All rights reserved.