ASIX Home

Download - PICQUICK

  2003-08-12  

Univerzální software pro programátory ASIX

Aktuální ovládací software pro všechny programátory ASIX se jmenuje UP, je pro Windows a je ke stažení na této stránce...

Pokud je to možné, používejte tento perspektivní program. Instalace je velice snadná a rychlá!

Starší software má méně funkcí, starší typ uživatelského rozhraní, pro Windows NT/2K/XP vyžaduje externí driver a nepodporuje nově uváděné součástky.Starší verze software PICQUICK - pro DOS i Windows

Programátor PICQUICK lze provozovat i na na málo výkonných, značně starých počítačích. Za tím účelem je stále ještě k dispozici starší verze obslužného programu pro DOS, který lze provozovat i pod Windows (v okně MS–DOS). Má však starší typ uživatelského rozhraní (Turbo Vision), není již nadále rozvíjen a nepodporuje nové typy součástek.

Pokud pracujete s operačním systémem Windows NT/2K/XP, je pro zde uvedený starší software nutné použít ovladač, který umožní přímý přístup k paralelnímu portu počítače, např. UserPort. Nový software UP žádný externí driver nevyžaduje!


27.6.2002 - verze 2.2: Poslední verze staršího software pro DOS/Windows

TENTO STARŠÍ SOFTWARE JIŽ NEBUDE ROZVÍJEN, NOVÉ TYPY NEBUDOU PŘIDÁVÁNY!

V2-2-E.EXE - anglická verze - velikost 100 177 byte

V2-2-K.EXE - česká verze (kódování Kamenických) - velikost 109 107 byte

V2-2-L.EXE - česká verze (kódování Latin 2) - velikost 109 106 byte


Pro podporu řady PIC18F je nutná malá hardwarová úprava.


Uživatelé pracující s operačními systémy Windows NT/2K/XP: pro správnou funkci zařízení je nutné nainstalovat ovladač UserPort nebo obdobný. Podrobnosti zde...

Instalace software PICQUICK - DOS verze

 • Vytvořte nový adresář na pevném disku a přepněte se do něj.
 • Vyberte si jazykovou verzi, s níž chcete pracovat a downloadujte ji do adresáře, do něhož chcete program umístit.
 • Spusťte instalační program V???????.EXE. Je to samorozbalovací archiv, který obsahuje soubory PICQUICK.EXE a PICQUICK.HW.
 • Spusťte program PICQUICK a nastavte příslušný paralelní port.

Pokud již máte nainstalovánu starší verzi programu, nahraďte pouze starší verze souborů novými. Všechna nastavení (jsou v souboru PICQUICK.CFG) zůstanou zachována.

Příklad:

C:           ; volba pevného disku
MD\PQ        ; vytvoření adresáře
CD\PQ        ; přepnutí do vytvořeného adresáře
             ; download V2-2-L.EXE do adresáře C:\PQ
V2-2-L.EXE   ; instalace české verze v kódování Latin2
PICQUICK.EXE ; spuštění programu

Historie

 
27.6.2002 - verze 2.2

 • Přidána řada PIC18Fxxx: typy PIC18F242, PIC18F248, PIC18F252, PIC18F258, PIC18F442, PIC18F448, PIC18F452, PIC18F458
  Pro podporu řady PIC18F je nutná malá hardwarová úprava.
 • Opraveno načítání *.HEX pro 8-bitové paměti - u lichého počtu bytů v řádku se načítalo do bufferu o byte navíc (správně měl zůstat nepoužitý).

 
26.9.2001 - verze 2.1

 • Přidána řada 16F7x, typy: PIC16F73, PIC16F74, PIC16F76, PIC16F77
 • Dále přidány typy: PIC16C717, PIC16C770, PIC16C771, PIC16C925, PIC16C926
 • Oprava chyby pojistek u 16C773/774 - nesprávné nastavení BOD z konfiguračního slova.

 
29.8.2001 - verze 2.01

 • Ošetření CPD u PIC16Fxxx.
 • Oprava chyby pojistek u PIC12C5xx (vznikla u ver. 2.0).

 
26.7.2001 - verze 2.0

 • Přidána řada 18Cxx, typy: PIC18C242, 252, 442, 452, 658, 858.
 • Update helpu v českých verzích.
 • Oprava velikosti EEPROM z 64 na 128 byte u PIC16F6xx.
 • Oprava podpory typu PIC16C774 u PICQUICKů do s.n. 0094.

5.1.2001 - verze 1.91

 • oprava: pro paměti EEPROM software nekomunikoval s programátorem a hlásil INTERNAL ERROR! (2)

30.10.2000 - verze 1.9

 • přidány typy:
  16HV540, 16C712, 16C716, 16C745, 16C765, 16C773, 16C774
  16F627, 16F628 (nová family 16F6x)
  16F870, 16F871, 16F872, 17C756A
 • opraveno načítání pojistek pro PIC17Cxx
 • přidáno upozornění na ICSP mode po zapnutí (pokud povoleno v Options)
 • Options ve 2 oknech (Program Options), přidáno Reload a KeepEeprom (využití při provozování software v multitaskingovém OS)
 • upraveno zobrazování titulku v Main okně - inteligentní zkracování jména souboru
 • opravena posloupnost činností při programování Flash PIC (mazáni, blank)
 • upraveno načítání dat ze souboru (buffer se vždy smaže)
 • prodleva bez kontroly nadproudu u ICSP prodloužena ze 40 na 100 ms
 • přidána kontrola komunikace PC s PQ při začatku akce (read, blank, ...), aby se nedávalo chybné hlášení o nadproudu

19.7.2000 - verze 1.81

 • v Menu Options (Nastavení) přidán režim ICSP (pro programování osazených součástek)
 • při prvním startu (nenalezení PICQUICK.CFG) nastaven jako default port LPTX s adresou 278h (odpovídá většinou LPT2) místo původního LPT1
 • opraveno načítání FUSES pro PIC17Cxxx

14.1.2000 - verze 1.8

 • přidány typy:
  PIC16F84A,
  93LC46A, 93LC56A, 93LC66A, 93C56A, 93C66A
 • přidán mezerník pro programování u production mode (stejná funkce jako F5)
 • opraveno překreslování názvu okna při změně modu Product x Standard
 • opravena chyba kalibrační konstanty u PIC16C505
 • opravena chyba v pojistkách u PIC16F87x
 • opravena chyba překreslování ASCII znaků u EEPROM window

9.9.1999 - verze 1.7

 • přidán typ: 16C505

13.8.1999 - verze 1.6

 • přidány typy:
  24AA256, 24LC256,
  16F873, 16F874, 16F876, 16F877
  17C762, 17C766
 • V Nastavení -> Volby přidán produkční režim (po naprogramování se nezobrazuje dialog box s OK a inkrementují se počítadla úspěšných resp. neúspěšných pokusů.

9.4.1999 - verze 1.5

 • přidány typy:
  93AA76, 93C76, 93LC76,
  93AA86, 93C86, 93LC86,
  24AA00, 24C00, 24LC00,
  24AA64, 24LC64,
  24AA128, 24LC128
 • oprava funkčnosti příkazu File -> Save a File -> Save As
 • oprava délky ukládaného HEX souboru u některých EEPROM
 • oprava chyby pojistek z předchozí verze u typu 16C74A

9.3.1999 - verze 1.4

 • přidány typy:
  PIC16C54C, PIC16C55A, PIC16C56A, PIC16C57C,
  PIC16C554A, PIC16C556A, PIC16C558A,
  PIC16C620A, PIC16C621A, PIC16C622A,
  PIC16CE623, PIC16CE624, PIC16CE625,
  PIC16C62A, PIC16C62B, PIC16C63A, PIC16C65B,
  PIC16C72A, PIC16C73B, PIC16C74B
 • úprava chování povelu Verifikace u typů s kalibrační pamětí (tj. PIC12C(E)xxx a PIC14000)
 • oprava povelu Program Fuses Only u typů s kalibrační pamětí

9.2.1999 - verze 1.3

 • přidán typ PIC14000 (vyžaduje adaptér 28M1)

2.2.1999 - verze 1.2c

 • opraveno nastaveni pojistek PIC12C6xx

22.1.1999 - verze 1.2b

 • opravena chyba verifikace u PIC12C5xx a PIC12C6xx
 • odstraněna chyba RTE 200 na rychlých počítačích (problém procedury delay v unitě CRT v Borland Pascalu)

23.9.1998 - verze 1.2a

 • opravena inicializace nepoužitých buněk programové paměti při načítání ze souboru u PIC16C5x s přednastaveným oscilátorem (LP, XT, HS a RC)

31.7.1998 - verze 1.2

 • pro 16C5x a 12C(E)5xx programovací algoritmy podle nových předpisů výrobce (viz upozornění firmy Microchip ze dne 25.05.1998)
 • přidány nové součástky:
  16C54B, 16C58B, 12C508A, 12C509A,
  12CE518, 12CE519, 12C671, 12C672, 12CE673, 12CE674,
  16C715,
  16C641, 16C642,16C661, 16C662
 • pro OTP verze 16C5x rozlišení typu součástky podle typu oscilátoru - RC, HS, XT, LP
 • výběr součástek - rozdělení do skupin (pro větší přehlednost a rychlejší přístup)
 • barevné rozlišení obsahu paměti programu a dat - načtení ze souboru / načtení ze součástky / ruční editace / žádná z předchozích možností
 • u 12Cxxx vylepšeno ošetření kalibrační paměti
 • v menu přidána položka Edit - možnost vyplnit oblast paměti požadovanou hodnotou (Fill, Clear, Zero)
 • možnost maskování zobrazení ASCII znaků v bufferu
 • možnost přímé editace konfiguračního slova
 • při načítání obsahu paměti ze souboru se provádí kontrola formátu dat
 • u 12C5xx a 16C5x opraveno chybné nastavení pojistek a ID při načítání ze souboru

6.2.1998 - verze 1.1

 • přidáno hlášení o lokalizaci chyby verifikace programové paměti
 • opravena chyba při načítání zkráceného souboru .HEX
 • konfigurační soubor PICQUICK.CFG se ukládá do adresáře, v němž je PICQUICK.EXE (dříve se ukládal do aktuálního adresáře)


© ASIX s.r.o., 1991-2012. All rights reserved.