Tento produkt již nedodáváme!


ASIX Home

PICQUICK - podrobnější informace

  2003-08-12  

PICQUICK je rychlý a levný programátor pro mikrokontroléry PIC a sériové paměti EEPROM (Microchip). Od svého uvedení na trh na jaře 1998 si získal mnoho spokojených zákazníků od začínajících amatérů až po firmy jako ŠKODA AUTO a.s. a Český Telecom a.s.

Vlastnosti programátoru PICQUICK

PICQUICK má vlastnosti, které uspokojí i náročného uživatele.

Hardware i ovládací prostředí jsou optimalizovány pro PIC. Výsledkem je vysoká rychlost, spolehlivost a "výtěžnost" programování, která u jiných programátorů nemá obdoby, přehlednost, pohodlí, bohaté možnosti operací s konfiguračním slovem, pojistkami a ID, autokalibrace interního oscilátoru, ... Programátor stoprocentně splňuje technické specifikace, které Microchip předepisuje pro programátory třídy Development.

PICQUICK podporuje všechny dostupné typy PIC, nové typy jsou průběžně doplňovány. Navíc jsou podporovány i sériové EEPROM Microchip.

Proudové omezení pro napájecí a programovací napětí minimalizuje riziko poškození součástky při chybě obsluhy (např. při nesprávné volbě typu nebo při nesprávném vložení součástky).

Moderní a flexibilní konstrukce využívá programovatelných hradlových polí (FPGA) Xilinx.

Programovací patice je s nulovou zasouvací silou.

K dispozici jsou adaptéry a pinové konvertory pro programování mikrokontrolérů v jiných pouzdrech než DIL - např. SOIC a PLCC. Dodávají se jako volitelné příslušenství. PICQUICK umožňuje i ICSP (In Circuit Serial Programming) - programování na osazené desce.

Software

Součástí programátoru je příjemný ovládací software UP pod Windows 95/98/ME/NT/2K/XP.

Používejte vždy poslední verzi programu. Instalace je velice rychlá!

Cenová výhodnost

Z celé řady důvodů je pro uvážlivého konstruktéra PICQUICK ideální.

Díky nízké pořizovací ceně je dostupný velmi širokému okruhu uživatelů.

Nové typy součástek jsou průběžně doplňovány a nové verze software jsou zdarma a bez jakýchkoli omezení k dispozici na Internetu.

PICQUICK byl po technické stránce koncipován tak dobře, že přidání nově zaváděných typů vyžaduje pouze jednoduchou instalaci nové verze ovládacího software pro PC. Dosud nebylo nutné přistupovat k upgrade řídícího mikrokontroléru, který by dodatečně zvýšil náklady na provoz programátoru.

Důsledkem pokroku technologie i architektury jsou čas od času změny v programovacích algoritmech. I v případě malých změn jejich ignorování vede ke snížení výtěžnosti programování (zmetkovitost, snížená spolehlivost), a tím i k výraznému nárůstu nákladů uživatele na výrobu a servis. PICQUICK má programovací algoritmy vždy aktualizovány.

PICQUICK umí naprogramovat všechny dostupné typy mikrokontrolérů PIC, tj. není omezen jen na některé řady. Rozhodne-li se tedy uživatel přejít na novou typovou řadu - výkonnější nebo naopak levnější - není nucen dále investovat do různých pomocných přídavných modulů, nebo dokonce kupovat jiný programátor.

Nové "ekvivalenty" starších typů PIC bývají levnější až o desítky Kč, často mají navíc i lepší parametry. Pořízení PICQUICKu se tedy vyplatí i uživatelům starších programátorů, které nové typy nepodporují, a univerzálních programátorů, které pro PIC vyžadují speciální modul, srovnatelný s cenou PICQUICKu pouze cenou, nikoli úrovní. Dokonce ani pak často nejsou schopny programovat všechny typy PIC.

Použitý typ PIC je potřeba volit podle požadavků aplikace, a ne podle toho, jaký máme k dispozici programátor. Když se takto nechá omezit majitel programátoru, který nepodporuje potřebný typ, může to pro něho znamenat finanční ztrátu přesahující cenu PICQUICKu již po naprogramování 100 kusů!

Výhodou je i velmi vysoká spolehlivost programátoru - počet záručních i pozáručních oprav je vzhledem k počtu vyrobených kusů mizivý, a i tak jsou poruchy způsobeny hrubě nesprávným používáním.

Nezanedbatelným zdrojem úspor je též vysoká rychlost programování, která umožňuje redukovat mzdové náklady zvláště při programování většího počtu kusů.

PICQUICK není náročný na hardware PC. Starší verze ovládacího software pro DOS běží dostatečně rychle i na starších, dnes už velice levných počítačích.© ASIX s.r.o., 1991-2009. All rights reserved.